12.10.2022

Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник

Предсрочно прератяване  пълномощията на общински съветник и обявяване на следващият от листата на ПП "Глас народен"

Свикване заседание на 14.10.2022г. в 12.30 часа в канцеларията на ОИК Пазарджик

27.02.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

Час Брой гласоподаватели по избирателни списъци Брой гласували % гласували
10,00 773 100 12.94 
12,30  773  220  28,46
17,30  773  359  46.44
20,00 773 400 51.75
21.02.2022

Електронно заявлеие за гласоподаватели под карантина

Заявлението е достъпно на следния линк: https://qvote.cik.bg/chmi27.02.2022/

 

 

06.02.2022

СЪОБЩЕНИЕ

На частичните метни избори за кмет на кметство с.Величково, общ. Пазарджик на 27.02.2022г. ще се гласува машинно.

Адрес на секция 131900157 :с. Величково, ОУ „Васил Левски“, ул. „Пета“ № 15

23.01.2022

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ВЕЛИЧКОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори, следва да се регистрират в ОИК.

Партиите и коалициите в срок до 30 дни преди изборния ден ( 27 януари 2022 г.) – за частични избори, подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.

Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.

Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията или коалицията.

Към заявлението за регистрация партията или коалицията представя:

 1. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;
 2. Пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
23.01.2022

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ВЕЛИЧКОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

В ОИК се регистрират местни коалиции, които са образувани само от регистрирани или допуснати за участие в ЦИК партии и коалиции за участие в частични избори на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местната коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана или допусната за участие в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й, може да участва в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 43-МИ-НЧ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи местната коалиция, или от изрично упълномощени лица.

В заявлението се посочва:

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява.

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

23.01.2022

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

За участие в нови и частични избори може да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства, които се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК).

За издигане кандидатурата на независим кандидат за общински съветник, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК.

Избирателите, които участват в създаването на инициативния комитет, следва да отговарят на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК;

- за гражданите на държава – членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, и адрес на пребиваване към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК.

Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство при нови или частични избори.

В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

- от кого се представлява инициативният комитет.

Инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 52-МИ-НЧ от изборните книжа, в срок не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите ;

- имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за образуване на инициативния комитет;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 53-МИ-НЧ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

21.01.2022

Съобщение

Срокът за регистрация в ОИК Пазарджик за участие от страна на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните местни избори за кмет на кметство с. Величково е до 27 януари 2022 г. 17:00 часа. 

В срок до 17:00 часа на 01 февруари 2022 г., регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, правят предложения на кандидатски листи.

18.01.2022

Съобщение

В съответствие с Указ № 2 на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 4 от 14.01.2022 г.) ще бъде произведен частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, на 27 февруари 2022 г.

Работното време на ОИК Пазарджик е определено, както следва:

Всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 380-МИ / 06.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

 • № 379-МИ / 14.10.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от ПП "Глас Нарден"

 • № 378-ЧМИ / 27.02.2022

  относно: Обявяване на избор за кмет на кметство с.Величково, Община Пазарджик при произвеждането на частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.

всички решения