Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 361- ЧМИ
Пазарджик, 01.02.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за местни избори -частични за кмет на Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г.

Постъпило е предложение от партия ПП „ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  за регистрация на кандидат за местни избори -частични  за кмет на Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г. с вх.№1-КК/01.02.2022 г., представлявана от Красимир Каракачанов чрез пълномощник Георги  Коприщенов.

Предложението на партията за местни избори -частични за кмет на Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г., е следното:

 

Мария Бориславова Загарьова, ЕГН ……………...., за Кмет на Кметство с. Величково

 

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Предложение – прил. №62-МИ-НЧ
 2. Заявление-Декларация от кандидата, по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс – Прил. №64-МИ-НЧ;

3.Пълномощно

Партията е допусната за участие в за местни избори -частични за кмет на Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г. с Решение  1079-МИ/21.01.2022 г.на ЦИК и е регистрирана с Решение 359-ЧМИ/27.01.2022 г. на ОИК Пазарджик.

От извършената справка изх. №03-14-19/01.02.2022г. в НБД “Население“ за адресна регистрация на кандидата по постоянен и настоящ адрес  се установява, че отговаря на изискванията да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 27 февруари 2022 г. В случая има постоянен адрес от 18.09.2009г в с.Величково.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

 

                                                                                                 Р Е Ш И:

 

Регистрира кандидат за участие в местни избори -частични за кмет на Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г. - издигнат от ПП „ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

 

Мария Бориславова Загарьова, ЕГН …………………………, за Кмет на Кметство с. Величково

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

 

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.02.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 380-МИ / 06.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

 • № 379-МИ / 14.10.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от ПП "Глас Нарден"

 • № 378-ЧМИ / 27.02.2022

  относно: Обявяване на избор за кмет на кметство с.Величково, Община Пазарджик при произвеждането на частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.

всички решения