Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 367- ЧМИ
Пазарджик, 16.02.2022

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба вх.№ 2Ж / 10.02.2022 г. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушение на изборния кодекс от кмета на Община Пазарджик и кандидата за кмет на с.Величково на ПП“ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

На 10.02.2022 г. е постъпила жалба вх.№2-Ж/10.02.2022г. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушение на изборния кодекс по чл.168, ал.3; чл.182, ал.1 и чл.183, ал.2 от ИК от посочени в жалбата лица. Във връзка с направено искане за извършване на проверка ОИК Пазарджик със свое Решение №364-ЧМИ/11.02.2022г. на разпореди да се изискат материали   от посочените в жалбата лица.

В отговор в ОИК Пазарджик са постъпили:

От Телемедиа ЕООД Пазарджик с вх.№348/11.02.2022г. аудиовизуален запис на излъчен репортаж от срещата между Тодор Попов- Кмет на Община Пазарджик и Мария Загарьова – кандидат за кмет на с.Величково в частични избори на 27.02.2022г.

От Издателска къща Знаме ЕАД -Пазарджик писмо с вх.№347/10.02.2022г., че са публикували на сайта си информация за срещата между Тодор Попов- Кмет на Община Пазарджик и Мария Загарьова – кандидат за кмет на с.Величково в частични избори на 27.02.2022г. без да са представени материали. 

От Издателска къща Марица - ЕООД Пазарджик на електронната поща на ОИК Пазарджик - писмо с вх.№349/14.02.2022г., в което е посочен линк на интернет публикацията им за срещата между Тодор Попов- Кмет на Община Пазарджик и Мария Загарьова – кандидат за кмет на с.Величково в частични избори на 27.02.2022г.

От С.А.Р.А.-Консулт ЕООД е  писмо с вх.№ 350/14.02.2022 г с посочване на линка на страницата на Pz dnes за публикуване на статията.

Отговор на наше писмо изх.№98/10.02.2022г. от  Тодор Попов- Кмет на Община Пазарджик не е постъпил.

Общинската  избирателна комисия разгледа публикациите в посочените от жалбоподателя интернет страници  и видеозаписа предоставен от Телемедиа ЕООД.  В конкретния случай е видно, че е проведена такава среща. Освен Телемедиа, не се установи други да присъстват на срещата.

При гласуване на предложението за решение Общинската избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове. Налице е предпоставката на чл.85 ал.4 от ИК поради липса на необходимо мнозинство.

С оглед на гореизложеното ОИК Пазарджик на основание чл.87 ал.1 и чл.85 ал.4 от ИК

РЕШИ

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 16.02.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 06.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

  • № 379-МИ / 14.10.2022

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от ПП "Глас Нарден"

  • № 378-ЧМИ / 27.02.2022

    относно: Обявяване на избор за кмет на кметство с.Величково, Община Пазарджик при произвеждането на частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.

всички решения