Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 368- ЧМИ
Пазарджик, 18.02.2022

ОТНОСНО: Назначаване членовете на СИК 131900157 за местни избори - частични за кмет на Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г.

 

В изпълнение на решение № 1105-МИ/15.02.2022 г. на ЦИК  във връзка с  методическите указания за определяне състави на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г. , взети с Решение № 1074-МИ/20.01.2022 г.,

ОИК Пазарджик разгледа писменото предложение от Кмета на Община Пазарджик с вх.№ 333/28.01.2022 г. ведно с предложение за състава на СИК с вх.№ 27-00-6/28.01.2022 г. от Коалиция“ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

 

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1, т.5 във връзка с чл.91, ал.12   от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

Назначаване членовете на СИК 131900157 за  местни избори -частични  за кмет на Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г. както следва:

 

 

Длъжност

Име

председател

Миленка Николова Стойчева

зам.председател

Йорданка Георгиева Кьосева

секретар

Биляна Георгиева Венчева

член

Кръстанка Лазарова Консулова

член

Александър Миленов Дачев

член

Павлина Стоянова Велчева

член

Димитрийка Стефанова Бичева

член

Жана Здравкова Ганева

член

Милена Йорданова Кьосева

 

           

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

                                                                                                                                              

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

 

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 18.02.2022 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 06.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

  • № 379-МИ / 14.10.2022

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от ПП "Глас Нарден"

  • № 378-ЧМИ / 27.02.2022

    относно: Обявяване на избор за кмет на кметство с.Величково, Община Пазарджик при произвеждането на частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.

всички решения