Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 369 - ЧМИ
Пазарджик, 22.02.2022

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени членове от ОИК-Пазарджик, които да приемат два броя СУЕМГ за произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г. от ЦИК София и подпишат приемо-предавателния протокол.

На основание писмо с Изх. № ЧМИ – 15-29 / 21.02.2022 г. на ЦИК София и чл. 87, ал.1, т.1 от ИК,

ОИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:

Определя следните упълномощени членове от ОИК-Пазарджик, които да приемат два броя СУЕМГ  за произвеждане на частични избори  за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г. от  ЦИК София и  подпишат приемо-предавателния протокол, както следва:

Иванка Василева Гатина

Янчо Николов Дрянов

 

   

Зам. председател: Катя Тодорова Шопова

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 22.02.2022 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 06.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

  • № 379-МИ / 14.10.2022

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от ПП "Глас Нарден"

  • № 378-ЧМИ / 27.02.2022

    относно: Обявяване на избор за кмет на кметство с.Величково, Община Пазарджик при произвеждането на частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.

всички решения