Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 374-ЧМИ
Пазарджик, 26.02.2022

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощен представител от името на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощен представител с вх.№ 379/25.02.2022 г., подадено от Николай Евтимов Янев , представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, ведно с изискуемите документи Приложение № 77-МИ-НЧ.

ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 2 от Изборния кодекс, както и Решение №1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

 

 РЕШИ:

 

Обявява на сайта си списък от 1/един/ упълномощен представител на

 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, съгласно Приложение №78-77-МИ-НЧ.

№по ред

собствено, бащино и фамилно име

1

Иванка Ванкова Ибчева

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 ал.1 от ИК.

Зам. председател: Катя Тодорова Шопова

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.02.2022 в 13:45 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 06.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

  • № 379-МИ / 14.10.2022

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от ПП "Глас Нарден"

  • № 378-ЧМИ / 27.02.2022

    относно: Обявяване на избор за кмет на кметство с.Величково, Община Пазарджик при произвеждането на частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.

всички решения