Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 10 - МИ
Пазарджик, 09.09.2019

ОТНОСНО: Образуване на избирателните секции и формиране единните им номера на територията на Община Пазарджик и брой членове на СИК за произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г.

В ОИК Пазарджик са постъпили Заповед №1852/02.09.2019г. с вх. №1/04.09.2019г. по описа на ОИК Пазарджик  и Писмо-справка с изх. №03-23-28/04.09.2019г. от Община Пазарджик с вх. №2/04.09.2019г. по описа на ОИК Пазарджик с които се образуват избирателни секции и се утвърждават номерата и адресите им, както и таблица с брой населението на Общината по секции към дата 16.07.2019г. генерирана на 16.08.2019г. за произвеждане на  изборите за кметове и общински съветници на  27 октомври 2019 г.

 

 На основание чл.87, ал.1, т.7 чл. 92 ал. 4  от ИК.

 

РЕШИ: 

І Образува избирателните секции и формира единните им номера на територията на Община Пазарджик и брой членове на СИК за произвеждане на  изборите за кметове и общински съветници на  27 октомври 2019 г. както следва:

13 19 00 001 -  СИК в състав от 9 члена ;

13 19 00 002 -  СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 003 -  СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 004 -  СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 005 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 006 -  СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 007  - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 008 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 009 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 010 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 011 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 012 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 013 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 014 - СИК в състав от 9 члена ;

13 19 00 015 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00 016 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00017 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00018 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00019 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00020 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00021 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00022 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00023 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00024 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00025 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00026 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00027 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00028 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00029 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00030 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00031 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00032 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00033 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00034 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00035 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00036 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00037 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00038 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00039 - СИК в състав от  7 члена;

13 19 00040 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00041 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00042 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00043 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00044 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00045 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00046 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00047 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00048 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00049 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00050 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00051 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00052 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00053 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00054 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00055 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00056 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00057 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00058 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00059 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00060 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00061 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00062 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00063 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00064 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00065 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00066 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00067 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00068 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00069 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00070 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00071 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00072 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00073 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00074 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00075 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00076 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00077 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00078 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00079 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00080 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00081 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00082 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00083 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00084 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00085 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00086 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00087 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00088 - СИК в състав от 7 члена;

13 19 00089 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00090 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00091 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00092 - СИК в състав от 5 члена;

13 19 00093 - СИК в състав от 5 члена;

13 19 00094 - СИК в състав от 5 члена;

13 19 00095 - СИК в състав от 5 члена;

13 19 00096 - СИК в състав от 5 члена;

13 19 00097 - СИК в състав от 5 члена;

13 19 00151 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00152 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00153 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00154 - СИК в състав от 7 члена;

13 19 00155 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00156 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00157 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00158 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00159 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00160 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00161 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00162 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00163 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00164 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00165 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00166 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00167 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00168 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00169 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00170 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00171 - СИК в състав от 7 члена;

13 19 00172 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00173 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00174 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00175 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00176 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00177 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00178 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00179 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00180 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00181 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00182 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00183 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00184 - СИК в състав от 7  члена;

13 19 00185 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00186 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00187 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00188 - СИК в състав от 7 члена;

13 19 00189 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00190 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00191 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00192 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00193 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00194 - СИК в състав от 7 члена;

13 19 00195 - СИК в състав от 7 члена;

13 19 00196 - СИК в състав от 7 члена;

13 19 00197 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00198 - СИК в състав от 7 члена;

13 19 00200 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00201 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00202 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00203 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00204 - СИК в състав от 9 члена;

13 19 00205 - СИК в състав от 9 члена.

Общ брой на секциите -151, от които 10  СИК -7 членни, 6 СИК  - 5 членни, и  135 СИК - 9 членни. Общ брой на членовете на СИК 1295 души.

ІІ. Приема информацията относно своевременното обявяване на избирателните  списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и тяхното местоположение съгласно Заповед №1852/02.09.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик.

 Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 09.09.2019 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения