Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 13 - МИ
Пазарджик, 11.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „Ние, Гражданите” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г.

Постъпило е заявление с вх.№2/11.09.2019 г. 14:41ч. за регистрация в ОИК Пазарджик на коалиция „Ние, Гражданите” за участие в изборите за общински съветници  на 27 октомври 2019 г.

Коалицията  е учредена с Решение от 20.08.2019г., от ПП „ Коалиция За Теб България”, ПП ”КОЙ”-„ Компетентност, Отговорност, Истина”, която се представлява от Валери Методиев Григоров и Светозар Стоянов Съев.

Представени са следните документи :

 1. Заявление за регистрация на коалиция „Ние, Гражданите“
 2. Пълномощно на Васил Савов от 10.09.2019г.
 3. Решение за образуване на коалиция/20.08.2019г.
 4. Споразумение за явяване с единна листа за участие в изборите за общински съвети и кметове на 27.10.2019г. от 23.08.2019г.
 5. Удостоверение за регистрация на коалиция №7/10.09.2019г. на ЦИК
 6. Решение на ЦИК за регистрация на коалицията

 

Налице са условията за регистрация по чл.147 от Изборния кодекс за регистрация на коалиция „Ние, Гражданите” за участие в изборите за общински съветници   на 27 октомври 2019 г.

 

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „Ние, Гражданите” за участие в изборите за общински съветници   на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е:  коалиция Ние, гражданите

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 11.09.2019 в 17:41 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения