Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 14 - МИ
Пазарджик, 11.09.2019

ОТНОСНО: Поправка на решение №10-МИ/9.09.2019г. за образуване на избирателните секции и формиране единните им номера на територията на Община Пазарджик и брой членове на СИК за произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г.

След служебна проверка ОИК установи, че е допусната грешка при изписване на общия брой сумиране членовете на СИК. Вписана е цифрата 1295, като вярната сума е 1315 членове на СИК.

 На основание чл.87, ал.1, т.7 чл. 92 ал. 4  от ИК.

 

РЕШИ: 

Общ брой на членовете на СИК вместо „1295 души“, да се чете „1315 членове“.

 

 Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 11.09.2019 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения