Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 20 - МИ
Пазарджик, 13.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП Българска Нова Демокрация, ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ) за участие в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.

Постъпило е заявление с вх.№ 8/13.09.2019 г. 09:05ч. от Бойка Грозева Маринска – упълномощен представител - за регистрация в ОИК Пазарджик на местна коалиция ДВИЖЕНИЕ  БЪЛГАРИЯ  НА  ГРАЖДАНИТЕ (ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП  Българска Нова Демокрация,  ПП  ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ) за участие в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Заявлението е подадено за участие на местната коалиция в избора за кмет на кметство село Говедаре община Пазарджик.

Местната коалиция  е учредена с Предизборно  политическо споразумение (Решение) между участващите в местната коалиция политически партии, а именно:

 ПП ДВИЖЕНИЕ  БЪЛГАРИЯ  НА  ГРАЖДАНИТЕ, ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП  Българска Нова Демокрация,  ПП  ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ, които са надлежно регистрирани в ЦИК.   

Представени са всички изискуеми по чл. 148 от ИК документи, поради което са налице условията за регистрация на местна коалиция ДВИЖЕНИЕ  БЪЛГАРИЯ  НА  ГРАЖДАНИТЕ (ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП  Българска Нова Демокрация,  ПП  ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ)  за участие в изборите за кметове на кметства   на 27 октомври 2019 г.

           Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

    РЕГИСТРИРА Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ  БЪЛГАРИЯ  НА  ГРАЖДАНИТЕ (ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП  Българска Нова Демокрация,  ПП  ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ)   за участие в изборите за  кметове на кметства  на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е:  ДВИЖЕНИЕ  БЪЛГАРИЯ  НА  ГРАЖДАНИТЕ (ПП БЗНС, ПП  БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ,  ПП  ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ)

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 13.09.2019 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения