Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 291 - МИ
Пазарджик, 30.10.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ във втори тур за избори на кметове на 03.11.2019г.

По повод постъпило предложение от Николай Евтимов Янев, упълномощен представител на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. №222/30.10.2019г., относно извършване на замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение № 115-МИ/30.09.2019г. на ОИК-Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

Секция №

Партия

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900176

коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

член

Гергана Йорданова Санкева

Дарина Атанасова Мирчева

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

   Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 30.10.2019 в 17:12 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения