Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 293 - МИ
Пазарджик, 01.11.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ във втори тур на изборите за кметове в община Пазарджик на 3 ноември 2019г.

По повод постъпило предложение от Людмила Стояновa Йончева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. №233/31.10.2019г., относно извършване на замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение № 115-МИ/30.09.2019г. на ОИК-Пазарджик,

РЕШИ:

Секция №

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900163

член

Иванка Тодорова Тинкова

Лушка Лукова Тодорова

131900068

Председател

Росица Кирилова Галчева-Пейчинска

Веселина Михайлова Тодорова

131900068

член

Веселина Михайлова Тодорова

Василка Илиева Стойнова

131900183

Зам. председател

Георги Стоянов Доков

Радка Трендафилова Биволарова

131900045

Член

Анелия Малинова Петрова-Костадинова

Мавруди Панайотов Панайотов

131900033

Председател

Димитър Паунов Найденов

Надка Владимирова Милова

131900004

Член

Надка Владимирова Милова

Стоянка Георгиева Тричкова

131900009

Член

Стоянка Георгиева Тричкова - Кътева

Николета Емилова Иванчева

131900015

Член

Тодор Димитров Йорданов

Елена Петрова Петкова

131900001

Член

Георги Александров Чемишев

Стоянка Георгиева Илиева

131900200

Секретар

Лозинка Стефанова Дасова

Любомир Стефанов Миларов

131900021

Член

Цветана Стоянова Кадьова

Минко Иванов Иванов

131900025

Председател

Анастасия Паскалева Богданова

Лидия Трендафилова Панайотова

131900035

Член

Райна Тодорова Стаменова

Боряна Колева Стойнова

131900156

Член

Иванка Димитрова Паликарова

Мариана Иванова Малинова

131900155

Член

Ваня Николова Грозданова

Тихомира Иванова Иванова

131900187

Член

Рангел Тодоров Пенков

Весела Илиянова Бодурова

131900162

Член

Елка Грозданова Дошкова

Лазар Николов Дошков

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

   Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения