Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 294 - МИ
Пазарджик, 01.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление  (приложение №73-МИ от изборните книжа)  с вх. №10-ЗС-КК от 31.10.2019г., 13:10ч. от Антоанета Христова Дачева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за регистрация на 3бр. (трима) застъпници от №1 до №3вкл., за кандидатската листа за кмет на кметство в община Пазарджик на ПП ГЕРБ, във втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019г.

ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал.2 и във връзка чл.117, ал.4 от Изборния кодекс, както и Решение №1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК. 

РЕШИ:

Регистрира застъпници в списъка от №1 до №3 вкл., на кандидатската листа за кмет на кметство с.Ивайло, община Пазарджик, регистрирана от ПП ГЕРБ , в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Кристина Василева Василева

2

Костадин Любомиров Диков

3

Екатерина Йорданова Тилова

 

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

  Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения