Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 295 - МИ
Пазарджик, 01.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в кандидатската листа за кмет на община на Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ във втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.

Постъпило е заявление  (приложение №74-МИ от изборните книжа)  с вх. №3-ЗС-КО от 31.10.2019г., 12:12ч. от Румен Спасов Димитров, представител на Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“, за регистрация на 1 (един) застъпник и 8 (осем) броя заместващи застъпници в  кандидатската листа за кмет на община на  Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ във втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019г.

ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал.2 и във връзка чл.117, ал.4 от Изборния кодекс, както и Решение №1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК. 

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници в кандидатската листа за Кмет на община на  Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ във втори тур на изборите за кметове в община Пазарджик на 3 ноември 2019 г., както следва:

 

Пореден номер

Собствено ,бащино,фамилно име на застъпник

148

Петя Петрова Бойчева

 

 1. Регистрира заместващи застъпници в кандидатската листа за кмет на община на Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ във втори тур на изборите за кметове в община Пазарджик на 3 ноември 2019 г., както следва:

Пореден номер

Собствено ,бащино,фамилно име на заместващия застъпник

Собствено ,бащино,фамилно име на регистрирания застъпник, който се замества

83

Нада Янкова Рангелова

Йорданка Първанова Димитрова

26

Софка Дамянова Атанасова

Ваня Йорданова Каменска

91

Калинка Атанасова Спасова

Лазарина Веселинова Гергинска

146

Еленка Христоскова Димитрова

Гинка Тодорова Атанасова

19

Георги Николов Бойчев

Божидар Симеонов Божков

37

Владимир Георгиев Кочев

Георги Атанасов Атанасов

25

Димитрия Иванова Димчева

Валери Любенов Дечев

51

Слава Николова Андонова

Десислава Костадинова Огнянова

18

Дарина Божидарова Божкова-Димова

Божидар Михайлов Димов

15

Ангел Ангелов Благов 

Георги Стефанов Тодоров

 

 

На регистрираните  заместващи застъпници да се издадат удостоверения.

  Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:34 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения