Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 299 - МИ
Пазарджик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ във втори тур на изборите за кметове в община Пазарджик на 3 ноември 2019 г.

По повод постъпило предложение от Людмила Стояновa Йончева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. №247/02.11.2019г., и с вх.№253 / 02.11.2019г.  относно извършване на замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение № 115-МИ/30.09.2019г. на ОИК-Пазарджик,

РЕШИ:

Секция №

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900155

член

Тихомира Иванова Иванова

Десислава Николова Спасова

131900156

член

Иванка Василева Благова

Славка Василева Димитрова

131900160

член

Димитрина Василева Тасева

Иван Иванов Серев

131900204

член

Ангел Димитров Кожухаров

Жулиета Панайотова Лазарова

131900187

член

Весела Илиянова Бодурова

Асен Георгиев Тарашев

131900189

член

Иван Симеонов Гергинчев

Величка Трендафилова Велинова

131900190

член

Божидар Иванов Гергинчев

Иванка Атанасова Пашова

131900193

член

Мария Герогиева Боева

Петранка Динкова Гулева

131900184

секретар

Стефан Стефанов Димитров

Георги Василев Генков

131900157

член

Атанаска Йорданова Кьосева

Емилия Сотирова Апостолова

131900077

председател

Недялка Христова Каравезийска

Спас Георгиев Пройкин

131900079

член

Мария Иванова Симонова

Росица Димитрова Йоргова

131900087

член

Теодора Николаева Стоянова

Стоянка Димитрова Малинова-Динева

131900075

Член

Николинка Йорданова  Димитрова

Теодора Николаева Ковачева

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

   Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения