Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 300 - МИ
Пазарджик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на партия ВОЛЯ във втори тур на изборите кметове на 03 Ноември 2019г.

По повод постъпило предложение от Галина Николаева Александрова, упълномощен представител на  партия  ВОЛЯ  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. №252/02.11.2019г., относно извършване на замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик.

На основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение № 115-МИ/30.09.2019г. на ОИК-Пазарджик,

РЕШИ:

СЕКЦИЯ №

ОСВОБОЖДАВА

ДЛЪЖНОСТ

НАЗНАЧАВА

131900039

Георги Костадинов Златанов

Член

Иван Атанасов Кордев

131900040

Димитър Ганчев Механджийски

Член

Галя Иванова Иванова

131900055

Ралица Николова Ганчева

зам.председател

Ангел Костадинов Бедров

131900058

Тодор Красимиров Ганев

Секретар

Йосиф Георгиев Йосифов

131900059

Иванка Диимитрова Кочева

Член

Надежда Стоянова Александрова

131900067

Здравка Янкова Павлова

Член

Диляна Василева Тренова

131900087

Райна Милчева Папазова

зам.председател

Елена Николова Гергинска

131900151

Ивета Стоянова Милева

Член

Алекси Мехмедов Асенов

131900159

Стоян Живков Иванов

Член

Гина Запринова  Титерлякова

131900168

Красимир Иванов Кузманов

Член

Емилия Малинова Гаджева

131900174

Стоичко Маринов Комсалов

Член

Петранка Василева Сиракова

131900177

Георги Спасов Зайчев

Член

Юлия Игнатова Врескова

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

   Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения