Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 302 - МИ
Пазарджик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в кандидатската листа за кмет на община местна коалиция „БСП за България“ във втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.

Постъпило е заявление  (приложение №74-МИ от изборните книжа)  с вх. №15-ЗС-КО от 02.11.2019г., 11:24ч. от Лазар Огнянов Попов, представител на местна коалиция „БСП за България“, за регистрация на 6 (шест) застъпника в  кандидатската листа за кмет на община на местна коалиция „БСП за България“ във втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019г.

ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал.2 и във връзка чл.117, ал.4 от Изборния кодекс, както и Решение №1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК. 

РЕШИ:

Регистрира застъпници в  кандидатската листа за Кмет на община на  местна коалиция „БСП за България“ във втори тур на изборите за кметове в община Пазарджик на 3 ноември 2019 г., както следва:

Пореден

номер

Собствено ,бащино,фамилно име на застъпник

41

Благомир Цветанов Дечев

42

Валентин Иванов Димитров

43

Георги Димитров Дасов

44

Маргарита Иванова Григорова-Киричева

45

Мартин Иванов Бромов

46

Спас Иванов Киричев

 

На регистрираните  заместващи застъпници да се издадат удостоверения.

  Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения