Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 303 - МИ
Пазарджик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ във втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.

Постъпило е заявление  (приложение №73-МИ от изборните книжа)  с вх. №14-ЗС-КК от 02.11.2019г., 12:57ч.  от Арлин Григоров Антонов, упълномощен представител на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за регистрация на 1 бр. (един) за кандидатската листа за кметове на кметства – кметство Говедаре  община Пазарджик на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, във втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.

След извършената проверка и съгласно Решение-289-МИ/ 28.10.2019г. ОИК Пазарджик се установи, че партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ имат право на двама застъпници за кметство Говедаре само в двете секции №131900161 и №131900162 за произвеждане на втори тур за избор на кмет на кметство Говедаре на 03 ноември 2019 г. С подаденото  заявление се иска регистрация на трети застъпник. Установи се, че подаденото лице е кандидат в листата на ПП Българско Национално Обединение, която е подала жалба чрез представител и е образувано Адм. дело 1248/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, в която жалба е направено искане за отваряне, преброяване и касиране на резултатите от Местните избори в Община Пазарджик провели се на 27.10.2019 г.

ОИК-Пазарджик на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка чл.117, ал.4 и чл. 3 ал.3 от Изборния кодекс, както и Решение №1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК. 

РЕШИ:

Отхвърля направеното предложение за регистрация на посочения в заявлението застъпнник, тъй като се надвишава допустимата квота по  чл. 117 ал. 4 от Изборния кодекс.

  Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения