Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 330-МИ
Пазарджик, 28.11.2019

ОТНОСНО: Определяне дежурствата на ОИК Пазарджик в случаите, посочени в закона и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК

         На основание  чл.87 ал.1 от Изборния кодекс, Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК  Общинска избирателна комисия – Пазарджик

РЕШИ:

       Във връзка с подготовка на материалите за провеждане на заседанията на ОИК,     получаване протоколите  на СИК  Приложение № 89 МИ за избор на общински  съветници  по приключило адм.д.№ 1272 / 2019 г. от Административен съд Пазарджик , получаване на избирателните списъци,  предоставяне на изискани от съдилищата, органите на дознанието или други държавни и общински органи документи или друга информация, определя за дежурни  при възникване на необходимост председателя  Георги Добрев и  секретаря Васвие Мехмедова.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 11.12.2019 в 14:52 часа

Календар

Решения

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

  • № 330-МИ / 28.11.2019

    относно: Определяне дежурствата на ОИК Пазарджик в случаите, посочени в закона и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК

  • № 329-МИ / 25.11.2019

    относно: Вземане решение по постъпило писмо вх.№277/22.11.2019г. на Окръжна прокуратура –Пазарджик, Окръжен следствен отдел с искане за предоставяне документи и данни в изборите за кметове на кметства в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,за произведения избор за кмет на кметство с.Черногорово и постъпили жалби и сигнали

всички решения