Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 340-МР
Пазарджик, 10.12.2021

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Регистрация на Инициативен комитет за участие в информационната кампания в местния референдум в с. Синитово, община Пазарджик, насрочен на 19.12.2021г.

Постъпило е заявление от Румяна Ченалова, заведено с вх. № 302 от  10.12.2021 г. на ОИК Пазарджик, упълномощена с протоколно решение от 09.12.2021 г. от Инициативния комитет, с което се иска регистрация за участие в информационната кампания в местния референдум, насрочен на 19.12.2021 г. Към заявлението са приложени следните документи: Учредителен протокол от 08.12.2021 г., Списък на присъствалите учредители на Инициативния комитет, които са представени в копие, заверени с „Вярно с оригинала“, с подпис без име, различен от подписа на представляващия Инициативния комитет. Към заявлението не са приложени изискуемите по чл.153, ал. 4 от ИК пълен пакет документи.

Съгласно чл. 34, ал.1 от ЗПУГДВМС информационната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него. Ал. 3 на същия член гласи, че в подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. Съгласно § 2 от преходните и заключителни разпоредби на същия закон за всички неуредени в закона въпроси относно произвеждането на национален и местен референдум се прилагат съответните разпоредби на Изборния кодекс.

Императивната разпоредба на  чл. 153, ал.1 от ИК повелява, че Инициативния комитет представя заявление за регистрация подписано от всички членове на комитета, не по-късно от 40 дни преди изборния ден. 

ОИК Пазарджик констатира, че подаденото заявление Румяна Ченалова, упълномощена с протоколно решение от 09.12.2021 г. от Инициативния комитет,  с което се иска  регистрация за участие в информационната кампания в местния референдум в с. Синитово, община Пазарджик, насрочен на 19.12.2021 г. е подадено след изтичане на законовия срок и в непълен комплект, при установяване на непълноти или несъответствия комисията дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. С оглед на разпоредбата на чл.154., ал. 1 и ал. 2, съответната избирателната комисия отказва регистрация

На основание чл.7, ал.2 и чл.34, ал.3 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с 87, ал.1, чл. 153 от Изборния кодекс, ОИК Пазарджик

Р Е  Ш  И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА Инициативния комитет, представляван от Румяна Ченалова, за участие в информационната кампания произвеждане на местния референдум в с. Синитово, община Пазарджик, насрочен на 19.12.2021 г.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 10.12.2021 в 18:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 379-МИ / 14.10.2022

  относно: Предсрочно прекратяванепълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от листата на ПП "Глас Народен"

 • № 351-МИ / 21.12.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на кмет на Кметство Величково, общ.Пазарджик

 • № 350 - МР / 19.12.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 19 декември 2021 г. местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, с въпроси: 1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово? 1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

всички решения