Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 36 - МИ
Пазарджик, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ за участие в изборите за кмет на община Пазарджик на 27 октомври 2019г.

Постъпило е заявление с вх.№ 23/14.09.2019 г. 16:12 ч. от Румен Спасов Димитров – упълномощен представител - за регистрация в ОИК Пазарджик на местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ за участие в изборите за кмет на община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.

Местната коалиция  е учредена със Споразумение за създаване на местна коалиция от 12.09.2019 г. между участващите в местната коалиция политически партии, а именно:

 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“,  ПП  „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ , ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“, които са надлежно регистрирани в ЦИК.   

Представени са всички изискуеми по чл. 148 от ИК документи, поради което са налице условията за регистрация на местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ за участие в изборите за кмет на община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.

           Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ  за участие в изборите за кмет на община Пазарджик  на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е:  НОВОТО ВРЕМЕ. 

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 14.09.2019 в 17:27 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения