Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 38 - МИ
Пазарджик, 15.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия АТАКА за участие в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх№25/15.09.2019г, 9:45ч.за регистрация в ОИК Пазарджик на партия АТАКА за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,

Заявлението е подадено чрез пълномощник Красимир Георгиев Първанов за участие в изборите за кметове на кметства, както следва: Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Огняново, Паталеница, Сарая, Синитово, Хаджиево, Црънча, Юнаците,  Черногорово, Овчеполци, Росен, Пищигово.

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в ЦИК с решение №1056-МИ/11.09.2019 г. Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП АТАКА

              Представени са следните документи :

 1. Заявление за регистрация в ОИК

2.Пълномощно от 10.09.2019г. от Волен Сидеров в полза на Красимир Първанов

 1. Копие от Решение №1056-МИ/11.09.2019 г

 

Налице са изискванията чл.147, ал.1 от Изборния кодекс за регистрация на партия АТАКА за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА партия АТАКА за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019 г., както следва: Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Огняново, Паталеница, Сарая,  Синитово, Хаджиево, Црънча, Юнаците,  Черногорово, Овчеполци, Росен,  Пищигово.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП АТАКА

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.09.2019 в 17:22 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения