Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 41 - МИ
Пазарджик, 15.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/ за участие в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№28/15.09.2019г., 10:45ч. за регистрация в ОИК Пазарджик на местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/  за участие в изборите за кмет на община  на 27 октомври 2019 г.,

Местната коалиция  е учредена със Споразумение за създаване на местна коалиция от 11.09.2019 г. между участващите в местната коалиция политически партии, а именно:

коалиция  БСП за БЪЛГАРИЯ, ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“, която се представлява от Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова

Представени са следните документи :

 1. Заявление за регистриране на местна коалиция;
 2. Споразумение за създаване на местна коалиция и за определяне на лице, което ще я представлява;
 3. Образeц от подписа на лицето, представляващо местната коалиция
 4. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция.
 5. Копия от решенията за регистрация в ЦИК за всяка партия, участваща в местната коалиция.
 6. Удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания.

Налице са условията по чл.148 от Изборния кодекс за регистрация на местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ /ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/ за участие в изборите за кмет на община  на 27 октомври 2019

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик .

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ /ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/ за участие в изборите за кмет на община   на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е:  БСП за БЪЛГАРИЯ/ „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, „НФСБ“, „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/

 

 

 

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.09.2019 в 17:25 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения