Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 43 - МИ
Пазарджик, 15.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г.

Постъпило е заявление с вх.№ 30/15.09.2019 г., 11:05ч. за регистрация в ОИК Пазарджик на местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/ за участие в изборите за общински съветници  на 27 октомври 2019 г.

Местната коалиция  е учредена със Споразумение за създаване на местна коалиция от 11.09.2019 г. между участващите в местната коалиция политически партии, а именно:

коалиция  БСП за БЪЛГАРИЯ, ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“, която се представлява от Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова

Представени са следните документи :

 1. Заявление за регистриране на местна коалиция;
 2. Споразумение за създаване на местна коалиция и за определяне на лице, което ще я представлява;
 3. Образeц от подписа на лицето, представляващо местната коалиция
 4. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция.
 5. Копия от решенията за регистрация в ЦИК за всяка партия, участваща в местната коалиция.
 6. Удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания

 

Налице са условията за регистрация по чл.148 от Изборния кодекс за регистрация на Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ, ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ за участие в изборите за общински съветници   на 27 октомври 2019 г.

 

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ, ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“,  за участие в изборите за общински съветници   на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е:  Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е:  БСП за БЪЛГАРИЯ/ „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, „НФСБ“, „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/

 

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.09.2019 в 17:27 часа

Календар

Решения

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

 • № 330-МИ / 28.11.2019

  относно: Определяне дежурствата на ОИК Пазарджик в случаите, посочени в закона и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК

 • № 329-МИ / 25.11.2019

  относно: Вземане решение по постъпило писмо вх.№277/22.11.2019г. на Окръжна прокуратура –Пазарджик, Окръжен следствен отдел с искане за предоставяне документи и данни в изборите за кметове на кметства в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,за произведения избор за кмет на кметство с.Черногорово и постъпили жалби и сигнали

всички решения