Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Пазарджик, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на начален и краен срок за приемане на документи в ОИК-Пазарджик за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пазарджик на 27.10.2019г.

На основание чл.87, ал.1 , т.1 във връзка с чл.87, ал.1 , т.12 и т.13 от Изборния кодекс и  Решение №706- МИ/23.08.2019г.на ЦИК, ОИК-Пазарджик

РЕШИ:

Приемането на документи в ОИК-Пазарджик за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пазарджик, започва от 9,00 ч. на 09 септември (понеделник) 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пазарджик  е 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК-Пазарджик, находящ се на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 в сградата на Община Пазарджик, 2-ри етаж                       „ Стъклена зала“.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Решението да се обяви на  определеното място от ОИК – Пазарджик  и да се публикува в интернет страницата на комисията, включително и като съобщение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.09.2019 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения