Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 8-МИ
Пазарджик, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Пазарджик.

Съгласно разпоредбите на чл.7 от Изборния кодекс /ИК/, територията на всяка община представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на кмет на общината, а територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.

С Решение № 571-МИ от 26.07. 2019 г., ЦИК е определила, че номерацията на изборните райони при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на общини в страната е единна и се съдържа в първите четири знака от единната номерация на избирателните секции, съгласно Решение № 570-МИ от 26 юли 2019 г. на ЦИК.  За община  Пазарджик този номер се формира от номера на областта – 13 – Пазарджик и номера на община Пазарджик  в област Пазарджик , съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) – 19. Номерацията на отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство в страната е също единна и съдържа цифрените номера по ЕКАТТЕ:

- на административния център на областта;

- на административния център на общината;

- на населеното място - административен център на кметството.

На територията на община Пазарджик в тридесет и две /32/ кметства ще се произведат избори за общински съветници и за кмет на общината, а в двадесет и девет /29/ ще се произведе избор за кмет на кметство, които отговарят на изискванията на §16 от ПЗР на ИК във връзка с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и придобили статут на кметства по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК, поради наличието в тях на население над 350 души по постоянен адрес към 10.07.2019 г. - датата на Указа на Президента на Република България за насрочване на общите избори за общински съветници и за кметове и оповестени публично от Кмета на община Пазарджик на 27.10.2019г.

Не отговарят на изискванията на на §16 от ПЗР на ИК във връзка с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България кметство с. Крали Марко, кметство с. Тополи дол, кметство с. Цар Асен, в които няма да се произвежда избор за кмет на кметство.

 

С оглед на изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.3 от ИК във връзка чл.7 от ИК, Решение № 571-МИ от 26.07. 2019 г., ЦИК и Решение № 570-МИ от 26 юли 2019 г. на ЦИК , ОИК – Пазарджик

 

 

 

 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ И ОБЯВЯВА следните номера на изборните райони в община Пазарджик:

13 19- Многомандатен изборен район за избор на общински съветници в

 

Община Пазарджик

13 19- Едномандатен изборен район за избор на кмет на

 

Община Пазарджик

 

1319254 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Алеко Константиново

1319571 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Априлци

13196149 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Братаница

13190505 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с

Величково

131914619 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Гелеменово

131915028 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Главиница

131915271 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Говедаре

131920362 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Дебръщица

131921556 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Добровница

131923457 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Драгор

131930572 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Звъничево

131932010 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Ивайло

131939428 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Крали Марко

131944879 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Ляхово

131946749 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Мало Конаре

131948444 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Мирянци

131948876 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Мокрище

131953285 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Овчеполци

131953335 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Огняново

131955556 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Паталеница

131956561 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Пищигово

131963032 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Росен

131965437 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Сарая

131965468 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Сбор

131966559 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Синитово

131972713 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Тополи дол

131977061 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Хаджиево

131978056 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Цар Асен

131978570 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Црънча

131981089 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Черногорово

131986074 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Юнаците

 

 

Решението да се обяви на  определеното място от ОИК – Пазарджик  и да се публикува в интернет страницата на комисията, включително и като съобщение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.09.2019 в 17:48 часа

Свързани решения:

11 - МИ/09.09.2019

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения