Заседания

Заседание от дата 02.11.2015 от 10:00 часа.

Решения

№ 412-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Вземане на Решение за определяне на двама души-членове от състава на ОИК- Пазарджик, предложени от различни политически сили, които да предадат на ТЗ „ГРАО” гр.Пазарджик избирателните списъци от местните изборите за кметове на 01.11.2015г.

№ 411-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ на кметство ЦАР АСЕН

№ 410-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ на кметство ЦРЪНЧА

№ 409-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ на кметство СБОР

№ 408-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ на кметство ТОПОЛИ ДОЛ

№ 407-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ на кметство ВЕЛИЧКОВО

№ 406-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНE НА КМЕТ на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения