Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 413-МИ
Пазарджик, 04.11.2015

ОТНОСНО: Вземане на Решение за определяне на представител на ОИК Пазарджик, който да представлява комисията пред Административен съд Пазарджик по адм.д. №773/2015г. по описа на същия

на основание чл.144 от АПК, чл.32, т.5 от ГПК и чл.76, ал.2 от ИК Общинска избирателна комисия Пазарджик

РЕШИ :

  Определя председателя Десислава Димитрова Герова- Тодорова, която да представлява ОИК Пазарджик пред Административен съд Пазарджик по адм.д. № 773/2015г. по описа на същия за всички съдебни заседания до окончателното приключване на делото и влизане в сила на съдебния акт.

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.11.2015 в 18:31 часа

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения