РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Стоимен Ангелов Стоименов1/22.10.2015
Иванка Спасова Стойчева2/22.10.2015
Надежда Тодорова Глушкова3/22.10.2015
Даниела Темелкова Чомакова4/22.10.2015
Тихомир Иванов Лалев - анулиран5/22.10.2015
Лъчезар Величков Куманов6/22.10.2015
Стоян Енев Главчев7/22.10.2015
Маргарита Георгиева Тодорова8/22.10.2015
Любов Цветанова Димитрова9/22.10.2015
Надка Асенова Шопова10/22.10.2015
Даниела Василева Миланова11/22.10.2015
Пене Николов Чалъков12/22.10.2015
Славейка Ангелова Иванова13/22.10.2015
Иванка Георгиева Шуманова14/22.10.2015
Станислава Петрова Ненова15/22.10.2015
Дафинка Иванова Ленгерова16/22.10.2015
Жана Асенова Иванчева17/22.10.2015
Спас Димитров Кабуров18/22.10.2015
Николета Емилова Иванчева - анулиран19/22.10.2015
Цветанка Ангелова Стефанова20/22.10.2015
Николай Георгиев Николов21/22.10.2015
Фиданка Тошкова Топчийска22/22.10.2015
Димитър Иванов Пенев23/22.10.2015
Росица Андонова Михайлова24/22.10.2015
Радина Владимирова Илинова25/22.10.2015
Илиана Анастасова Чомакова26/22.10.2015
Таня Георгиева Георгиева27/22.10.2015
Георги Василев Петров28/22.10.2015
Николай Георгиев Николов - заместен29/22.10.2015
Марийка Иванова Кузмова30/22.10.2015
Николай Димитров Шкодров31/22.10.2015
Кузо Стоянов Кузмов32/22.10.2015
Асен Петров Борисов33/22.10.2015
Асен Татянов Стефанов34/22.10.2015
Емил Маев Янков35/22.10.2015
Любка Асенова Матева36/22.10.2015
Светлана Георгиева Алваджиева37/22.10.2015
Радка Цветанова Симеонова38/22.10.2015
Никола Танчов Николов39/22.10.2015
Милка Сергеева Димитрова40/22.10.2015
Ненко Иванов Кръстев41/22.10.2015
Пламен Кръстев Александров42/22.10.2015
Димитър Иванов Рангелов43/22.10.2015
Тодор Георгиев Хрестосков44/22.10.2015
Ангел Петров Жечев45/22.10.2015
Петър Иванов Любенов46/22.10.2015
Васил Кръстев Иванов47/22.10.2015
Диана Методиева Машева48/22.10.2015
Любчо Янков Помаков49/22.10.2015
Тодор Георгиев Митев50/22.10.2015
Атанас Антонов Йорданов51/22.10.2015
Михаил Филков Альошев52/22.10.2015
Красимир Василев Стоянов53/22.10.2015
Николай Милков Рангелов54/22.10.2015
Йордан Тодоров Стоичков55/22.10.2015
Георги Тодоров Стоичков56/22.10.2015
Снежана Тодорова Георгиева57/22.10.2015
Нели Найденова Маркова58/22.10.2015
Велка Стоицова Рускова59/23.10.2015
Величко Емилов Преждаров60/23.10.2015
Петър Георгиев Мишев61/23.10.2015
Петко Николов Петров62/23.10.2015
Емилия Лазарова Грозданова63/23.10.2015
Георги Димитров Геров64/23.10.2015
Иванка Петьова Белева65/23.10.2015
Лиляна Борисова Пампова66/23.10.2015
Тихомир Иванов Палев67/23.10.2015

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения