ПП ГЕРБ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Димитър Георгиев Петров1/23.10.2015
Милка Костадинова Петрова2/23.10.2015
Ангел Тошков Стоилов3/23.10.2015
Шико Илиев Николов4/23.10.2015
Маринела Лазарова Коева5/23.10.2015
Александър Стоев Мишев6/23.10.2015
Алекси Добринов Пенов7/23.10.2015
Иван Георгиев Витеков8/23.10.2015
Николай Георгиев Георгиев9/23.10.2015
Евелина Спасова Биволарова10/23.10.2015
Гергана Йорданова Иванова11/23.10.2015
Иван Димитров Илинчев12/23.10.2015
Ивелина Спасова Спасова13/23.10.2015
Николай Стефчов Гатев14/23.10.2015
Атанас Хараланов Гаргов15/23.10.2015
Ивайло Александров Георгиев16/23.10.2015
Румен Методиев Гатев17/23.10.2015
Джина Николова Кочева18/23.10.2015
Марин Георгиев Радков19/23.10.2015
Светослав Ангелов Александров20/23.10.2015

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения