Тодор Димитров Попов

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Албена Иванова Недкова1/13.10.2015
Александър Иванов Николов2/13.10.2015
Александър Кръстев Терзев3/13.10.2015
Александър Петков Йотов4/13.10.2015
Александър Петров Табаков 5/13.10.2015
Алионка Ангелова Белнейска6/13.10.2015
Ангел Ангелов Благов - анулиран7/13.10.2015
Ангел Ангелов Кръстев 8/13.10.2015
Ангел Костадинов Бедров - анулиран9/13.10.2015
Ангел Трайков Трайков10/13.10.2015
Ангелина Тодорова Гаджева - анулиран11/13.10.2015
Ангелинка Костова Николова - заместен12/13.10.2015
Анелия Иванова Пундина13/13.10.2015
Анка Борисова Александрова14/13.10.2015
Антоанета Георгиева Дамянова15/13.10.2015
Антония Георгиева Петрова16/13.10.2015
Ася Фиткина Спасова17/13.10.2015
Атанас Атанасов Стоянов18/13.10.2015
Атанас Димитров Станев19/13.10.2015
Атанаска Димитрова Димитрова20/13.10.2015
Атанаска Христова Стоянова21/13.10.2015
Багра Борисова Царска22/13.10.2015
Благо Петков Илинчев - заместен23/13.10.2015
Благой Иванов Тошев24/13.10.2015
Бойка Стефанова Кендерова25/13.10.2015
Валентина Емануилова Паскалева 26/13.10.2015
Валя Петрова Караджова27/13.10.2015
Ваня Петрова Димитрова28/13.10.2015
Велина Евгениева Стоичкова29/13.10.2015
Величка Стефанова Петрова30/13.10.2015
Велко Велков Асенов31/13.10.2015
Велко Георгиев Калеев32/13.10.2015
Венелина Георгиева Бонева33/13.10.2015
Венета Игнатова Стоянова34/13.10.2015
Верка Димитрова Маратилова35/13.10.2015
Гело Еленчов Илиев36/13.10.2015
Георги Ангелов Тодоров37/13.10.2015
Георги Арахангелов Лесов - заместен38/13.10.2015
Георги Атанасов Атанасов - анулиран39/13.10.2015
Георги Димитров Щуков40/13.10.2015
Георги Иванов Йосев41/13.10.2015
Георги Илиев Николов42/13.10.2015
Георги Кирилов Дончев43/13.10.2015
Георги Лазаров Вълчев44/13.10.2015
Гергана Стефанова Васева45/13.10.2015
Дамян Петров Ганчев46/13.10.2015
Десислава Владимирова Данова47/13.10.2015
Десислава Владимирова Пеева48/13.10.2015
Диана Борисова Мартинова - анулиран49/13.10.2015
Диди Николова Дингилева50/13.10.2015
Димитър Ангелов Генов51/13.10.2015
Димитър Иванов Иванов52/13.10.2015
Димитър Костадинов Чанджиев53/13.10.2015
Димитър Кръстев Петров54/13.10.2015
Димитър Стефанов Генчев55/13.10.2015
Димка Йорданова Биджева56/13.10.2015
Диян Стефанов Николов - анулиран57/13.10.2015
Донка Иванова Фиданова58/13.10.2015
Драгинка Спасова Цветанова 59/13.10.2015
Евдокия Атанасова Качакова60/13.10.2015
Елена Ангелова Ненова61/13.10.2015
Елена Борисова Трифонова62/13.10.2015
Елена Нешева Загорска 63/13.10.2015
Елисавета Георгиева Кьосева64/13.10.2015
Емил Борисов Хаджийски65/13.10.2015
Иван Борисов Дивеков - анулиран66/13.10.2015
Иван Петров Стоев67/13.10.2015
Иван Томов Коев - анулиран68/13.10.2015
Иванка Георгиева Василева69/13.10.2015
Иванка Димитрова Месробян70/13.10.2015
Иванка Стефанова Тодорова - заместен71/13.10.2015
Иванка Христова Зайкова - заместен72/13.10.2015
Иво Богданов Богданов73/13.10.2015
Илиян Стоянов Илиев74/13.10.2015
Илка Йорданова Милошева - анулиран75/13.10.2015
Йордан Георгиев Йорданов76/13.10.2015
Йорданка Павлова Генчева77/13.10.2015
Йорданка Павлова Шаркова78/13.10.2015
Йорданка Стоичкова Тодорова - заместен79/13.10.2015
Йорданка Тодорова Петкова - заместен80/13.10.2015
Йосиф Запринов Мизов81/13.10.2015
Катя Димитрова Русенова82/13.10.2015
Катя Иванова Янакиева83/13.10.2015
Кирил Върбанов Николов84/13.10.2015
Кристина Иванова Котрабакова - анулиран85/13.10.2015
Лазарина Веселинова Коева - анулиран86/13.10.2015
Лазарина Георгиева Йорданова87/13.10.2015
Лазаринка Цветанова Георгиева88/13.10.2015
Лиляна Иванова Терзиева- Колчакова89/13.10.2015
Лиляна Николова Грозданова90/13.10.2015
Любомир Василев Кацаров91/13.10.2015
Малинка Ангелова Шопова92/13.10.2015
Маргарита Велчева Ташева 93/13.10.2015
Маргарита Иванова Стефанова94/13.10.2015
Мардирос Торос Ашикян95/13.10.2015
Мариана Димитрова Ненковска96/13.10.2015
Мария Бориславова Загарьова - анулиран97/13.10.2015
Мария Найденова Велкушанова98/13.10.2015
Мария Стефанова Мадина99/13.10.2015
Мария Стефанова Стефанова100/13.10.2015
Мария Стоянова Костадинова101/13.10.2015
Мария Цветанова Пашунова102/13.10.2015
Марияна Николова Ангелова103/13.10.2015
Марияна Спасова Кацарова104/13.10.2015
Мартин Ангелов Гергински105/13.10.2015
Мая Траянова Камберова106/13.10.2015
Миланка Николова Калоянова - анулиран107/13.10.2015
Милена Стефанова Стефанова108/13.10.2015
Мирослава Костадинова Фърцова109/13.10.2015
Михаил Тихомиров Чуркин110/13.10.2015
Момчил Лазаров Гидиков111/13.10.2015
Надя Николова Барабарова112/13.10.2015
Наталия Атанасова Методиева113/13.10.2015
Недялка Владимирова Итова114/13.10.2015
Николай Васков Васков - анулиран115/13.10.2015
Николай Георгиев Николов - анулиран116/13.10.2015
Николай Димитров Алексов117/13.10.2015
Николай Иванов Мавродиев118/13.10.2015
Николай Тонев Стоилов119/13.10.2015
Петранка Василева Сиракова120/13.10.2015
Петър Василев Костов - анулиран121/13.10.2015
Петър Георгиев Лютов - заместен122/13.10.2015
Петър Иванов Стайков123/13.10.2015
Пламен Петров Котов - анулиран124/13.10.2015
Ралица Пер- Улоф Арклева Гогова125/13.10.2015
Сашка Ангелова Христова126/13.10.2015
Сашо Илиев Георгиев127/13.10.2015
Светла Атанасова Тричкова - анулиран128/13.10.2015
Светлана Запринова Томова - анулиран129/13.10.2015
Светослава Рангелова Нейкова130/13.10.2015
Сийка Янева Вълчева 131/13.10.2015
Силвия Христова Заева132/13.10.2015
Славка Павлова Йорданова133/13.10.2015
Спаска Василева Иванчева134/13.10.2015
Спаска Николова Маринкова135/13.10.2015
Стойка Стефанова Спасова136/13.10.2015
Стоил Василев Маджаров137/13.10.2015
Стоян Василев Димиторв138/13.10.2015
Стоян Георгиев Найденов139/13.10.2015
Стоян Иванов Иванов140/13.10.2015
Тодор Делчов Тодоров141/13.10.2015
Филада Николова Шейтанова - анулиран142/13.10.2015
Цветелина Александрова Димитракова143/13.10.2015
Цветелина Иванова Горнякова 144/13.10.2015
Цветелина Сашова Наскова145/13.10.2015
Юлияна Димитрова Кръстева146/13.10.2015
Янко Димитров Шопов147/13.10.2015
Арлан Ангелов Илиев149/16.10.2015
Йорданка Александрова Петкова150/16.10.2015
Николай Александров Ватев - анулиран151/16.10.2015
Стоян Иванов Коруджийски152/16.10.2015
Иванка Христоскова Захариева153/16.10.2015
Венцислав Тошев Деликов154/16.10.2015
Димитър Христов Спасов155/16.10.2015
Стефан Георгиев Нонов156/16.10.2015
Мария Димитрова Гатева157/16.10.2015
Спас Петков Писков148/16.10.2015
Николай Светославов Ватев158/23.10.2015
Тодор Рангелов Пенков159/23.10.2015
Райна Иванова Котрабакова160/28.10.2015
Илиана Иванова Зайкова163/30.10.2015
Запрян Иванов Стойковски164/30.10.2015
Василка Димитрова Пеева165/30.10.2015
Иван Малинов Михов166/30.10.2015
Виолета Станкова Клисарова167/30.10.2015
Йордан Игнатов Манов161/30.10.2015
Таня Тодорова Ланкова162/30.10.2015

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения