Благо Солов в съюз за Пазарджик

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Мария Георгиева Арасланова1/14.10.2015
Олга Николова Перничева2/14.10.2015
Калоян Руменов Николов3/14.10.2015
Снежина Стоянова Николова4/14.10.2015
Росица Груева Груева5/14.10.2015
Христина Иванова Косева6/14.10.2015
Стоил Малинов Комсийски7/14.10.2015
Ивайло Костадинов Иванов8/14.10.2015
Иван Стефанов Веселинов9/14.10.2015
Крум Цветанов Николов10/14.10.2015
Ивайло Богомилов Нанев11/14.10.2015
Петя Петкова Атанасова12/14.10.2015
Йордан Кръстев Поибренски13/14.10.2015
Румен Йорданов Георгиев14/14.10.2015
Ваня Петрова Петрова15/14.10.2015
Недка Георгиева Янева 16/14.10.2015
Мая Христоскова Демирова17/14.10.2015
Вергиния Георгиева Ташева18/14.10.2015
Красимира Георгиева Минчева19/14.10.2015
Любомир Николов Тумбалев20/14.10.2015
Христина Стоянова Стоянова21/14.10.2015
Ангел Вълков Караджов22/14.10.2015
Крум Йорданов Неделчев23/14.10.2015
Гено Георгиев Генов24/14.10.2015
Павлинка Стоянова Костадинова25/14.10.2015
Иван Киров Балабанов26/14.10.2015
Румяна Бончева Терзиева27/14.10.2015
Светла Йорданова Иванова28/14.10.2015
Дамяна Стефанова Хаджийска-Панзехир29/14.10.2015
Георги Георгиев Европейски30/14.10.2015
Трендафил Рангелов Трендафилов31/14.10.2015
Танче Спасова Терзийска32/14.10.2015
Димитрийка Иванова Делова 33/14.10.2015
Петър Красимиров Николов34/14.10.2015
Петрунка Мил. Георгиева35/14.10.2015
Георги Иванов Иванов36/14.10.2015
Димитър Ангелов Димитров37/14.10.2015
Симона Олегова Кулина - заместен38/14.10.2015
Стойка Борисова Томова39/14.10.2015
Георги Александров Цоков40/14.10.2015
Eлена Димитрова Стоянова41/14.10.2015
Ралица Христова Попчева42/14.10.2015
Анна Ангелова Николова43/14.10.2015
Соня Георгиева Поибренска44/14.10.2015
Кръстин Йорданов Поибренски45/14.10.2015
Петко Ангелов Лазаров46/14.10.2015
Георги Иванов Георгиев47/14.10.2015
Мария Красимирова Николова48/14.10.2015
Божидар Симеонов Божков - анулиран49/14.10.2015
Стойна Здравкова Дачева50/14.10.2015
Георги Асенов Аврамов51/14.10.2015
Надка Миланова Николова52/14.10.2015
Мая Стоянова Петрова53/14.10.2015
Лейла Османова Юрукова54/14.10.2015
Мария Димитрова Дошкова55/14.10.2015
Цветана Стоянова Кадьова56/14.10.2015
Иван Георгиев Димов57/14.10.2015
Ганка Христоскова Калабова58/14.10.2015
Светлин Илиев Петров59/14.10.2015
Ангел Петров Томов60/14.10.2015
Иван Борисов Овчаров61/14.10.2015
Благовеста Георгиева Кулина62/14.10.2015
Екатерина Костадинова Цокова63/14.10.2015
Димитър Иванов Димитров64/14.10.2015
Добри Тодоров Ликов65/14.10.2015
Сийка Димитрова Тодорова66/14.10.2015
Елена Стоянова Цинцарска67/14.10.2015
Галина Илиева Палешникова68/14.10.2015
Мария Илиянова Ненова69/14.10.2015
Костадин Тодоров Тодоров70/14.10.2015
Мария Запринова Колипилева71/14.10.2015
Ирина Николаева Илинова72/14.10.2015
Иванка Илиева Найденова73/14.10.2015
Катя Иванова Пандева 74/14.10.2015
Анелия Благоева Линчева75/14.10.2015
Капка Атанасова Кендерова76/14.10.2015
Борис Аспарухов Стоименов77/14.10.2015
Анна Димитрова Благолажова - анулиран78/14.10.2015
Мирослав Георгиев Костадинов79/14.10.2015
Пенка Петрова Николова80/14.10.2015
Пенка Илиева Стоименова81/14.10.2015
Ангелина Василева Павлова82/14.10.2015
Иванка Димитрова Паликерова83/14.10.2015
Николина Красимирова Сиракова84/14.10.2015
Румяна Руменова Ганчева85/14.10.2015
Сийка Иванова Стаменова86/14.10.2015
Гергана Стоянова Табакова87/14.10.2015
Алекси Димитров Илиев88/14.10.2015
Петър Валентинов Донов - анулиран89/14.10.2015
Цонка Петрова Ганчева90/14.10.2015
Десислава Лазарова Коева91/14.10.2015
Костадин Бориславов Исов92/14.10.2015
Тодор Иванов Донов93/14.10.2015
Рангел Стоянов Хрисков94/14.10.2015
Магдалена Костова Георгиева95/14.10.2015
Петър Василев Морунов96/14.10.2015
Стоян Стойчев Лукайчев97/14.10.2015
Георги Николов Шопов98/14.10.2015
Недялка Георгиева Атанасова99/14.10.2015
Стефан Ангелов Димитров100/14.10.2015
Атанас Петров Георгиев101/14.10.2015
Спас Димитров Тодоров102/14.10.2015
Красимир Карамфилов Будев103/14.10.2015
Йордан Трифонов Михайлов104/14.10.2015
Ива Славейкова Гатева - анулиран105/14.10.2015
Илияна Петкова Петкова106/14.10.2015
Антон Тодоров Николов107/14.10.2015
Николина Стоянова Владова108/18.10.2015
Гергина Божкова Благова109/18.10.2015
Цветанка Василева Лагадинска-Папазова110/18.10.2015
Димитър Лазаров Тодоров111/18.10.2015
Емануил Ангелов Райков112/18.10.2015
Тодор Иванов Шопов113/18.10.2015
Петя Георгиева Парова114/18.10.2015
Камелия Христова Петрова115/18.10.2015
Илияна Красимирова Иванова116/18.10.2015
Екатерина Георгиева Атанасова117/18.10.2015
Лилия Георгиева Кирякова118/18.10.2015
Борислав Павлов Церовски119/18.10.2015
Деница Петрова Димитрова120/21.10.2015
Иванка Запринова Кемерова121/21.10.2015
Иванка Николова Благова122/21.10.2015
Георги Емилов Шопов123/21.10.2015
Димитър Стоянов Зайков124/21.10.2015
Ангел Еленчов Николов125/21.10.2015
Йордан Тодоров Рибаров126/21.10.2015
Стойка Георгиева Радева127/22.10.2015
Вера Богалинова Шопова128/22.10.2015
Мария Савова Ангелова129/22.10.2015
Здравка Тодорова Чомпалова130/23.10.2015
Ива Славейкова Ташева131/23.10.2015

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения