Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 388-МИ
Пазарджик, 10.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на номерацията на удостоверенията, които ОИК Пазарджик издава на избраните общински съветници и кметове след изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

Издаваните от ОИК Пазарджик удостоверения на избраните кмет на община Пазарджик, общински съветници и кметове ще имат последователна номерация с арабска цифра за всеки отделно избран общински съветник и кмет, последвана от тире и буквена абревиатура, съответстваща на общински съвет и кмет, наклонена черта, дата на издаване, а именно:

 1. За общински съветник – номер по азбучен ред, тире, ОС, наклонена черта, дата на издаване.

При последващо избиране на общински съветник, удостоверението на същия ще е с последващ номер.

2.За кмет на община – номер 1, тире, КО, наклонена черта, дата на издаване.

 1. За кмет на кметство – номер по азбучен ред на първата буква на наименованието на населеното място, тире, КК, наклонена черта, дата на издаване.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Зам. председател: Христина Геомарова Ганчева

* Публикувано на 10.11.2023 в 17:20 часа

Календар

Решения

 • № 389-МИ / 04.12.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на Общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА — ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 388-МИ / 10.11.2023

  относно: Определяне на номерацията на удостоверенията, които ОИК Пазарджик издава на избраните общински съветници и кметове след изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 387-МИ / 10.11.2023

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на КП „Продължаваме промяната“.

всички решения