Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 389-МИ
Пазарджик, 04.12.2023

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на правомощията на Общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА — ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.

Приложение № 2 към

Решение № 2901-МИ от

16.11.2023 г.

В Общинска избирателна комисия в гр. Пазарджик е постъпило писмо с вх.№ 333/01.12.2023 г. от Председателя на Общински съвет Пазарджик с изх.№ 649/01.12.2023 г. с което е представено заявление от общинския съветник г-н Любомир Ангелов Гечев за предсрочното прекратяване на правомощията му на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА Председателят на Общинския съвет иска да бъде обявен следващият избран общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА — ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.

С Решение № 313-МИ/30.10.2023 г. на ОИК Пазарджик г-н Любомир Ангелов Гечев е обявен за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“. Налице са материалноправните предпоставки за прекратяване на пълномощията на общинския съветник по чл.30, ал.4, т.3  от  ЗМСМА   -  Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при  подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.

В листата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ за общински съветник г-н Любомир Ангелов Гечев  е първи в „Списък Б“ и кандидатите от „Списък А“  според броя на получените преференции са изчерпани, предвид данните в справката на "Информационно обслужване" АД. Съгласно чл.454, ал.5 от ИК когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа. За следващ обявен общински съветник се определя съобразно ред на записани в листата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ в „Списък Б“. В настоящият случай според  данните в справката на "Информационно обслужване" АД и пореден в „Списък Б“ това е г-жа Нона Димитрова Загорска.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия в община Пазарджик

Р  Е  Ш  И:

1.Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на  Любомир Ангелов Гечев от Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ като общински съветник в Общински съвет  Пазарджик и анулира издаденото му удостоверение.

 1. Обявява за избран общински съветник в Общински съвет – гр. Пазарджик г-жа Нона Димитрова Загорска, следваща в листата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ кандидат.
 2. На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение.
 3. В изпълнение на чл.30, ал.8 от ЗМСМА препис от настоящото Решение следва да бъде изпратено на Председателя на Общински съвет Пазарджик и на ЦИК.

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 04.12.2023 в 17:38 часа

Календар

Решения

 • № 389-МИ / 04.12.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на Общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА — ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 388-МИ / 10.11.2023

  относно: Определяне на номерацията на удостоверенията, които ОИК Пазарджик издава на избраните общински съветници и кметове след изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 387-МИ / 10.11.2023

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на КП „Продължаваме промяната“.

всички решения