Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 18 - МИ
Пазарджик, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия Движение за права и свободи - ДПС за участие в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№6/12.09.2019г., 15:14г. за регистрация в ОИК Пазарджик на партия Движение за права и свободи - ДПС за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,

Заявлението е подадено чрез пълномощник Марин Христов Янков за участие в изборите за кметове на кметства, както следва: Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Огняново, Паталеница, Сарая, Синитово, Хаджиево, Црънча, Юнаците,  Черногорово, Овчеполци, Росен, Пищигово.

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в ЦИК с решение № 1013-МИ/9.9.2019 г. Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: Движение за права и свободи - ДПС

              Представени са следните документи :

1.Копие от Удостоверение за регистрация на партия в ЦИК с № 20/9.09.2019 г.

 1. Копие от Решение №1013-МИ/09.09.2019г. на ЦИК.
 2. Заявление по прил.№44-МИ
 3. Пълномощно №119/7.8.2019 от Мустафа Карадайъ в полза на Юмер Мустафа Хамза
 4. Пълномощно №21/8.8.2019 от Юмер Мустафа Хамза в полза на Марин Христов Янков

Налице са изискванията чл.147 от Изборния кодекс за регистрация на партия Движение за права и свободи – ДПС за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия Движение за права и свободи - ДПС за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019 г., както следва: Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Огняново, Паталеница, Сарая,  Синитово, Хаджиево, Црънча, Юнаците,  Черногорово, Овчеполци, Росен,  Пищигово.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Движение за права и свободи – ДПС

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:42 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения