20.02.2020

На осн. чл.85, ал.1 от ИК Председателят на Общинска избирателна комисия свиква заседание на 20.02.2020г. в 15.00ч.

Относно Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик.

22.11.2019

Заседание на ОИК на 25.11.2019г. в 16.00ч.

Вземане решение за предоставяне информация, книжа и документи на Окръжна прокуратура Пазарджик -Окръжен следствен отдел по дп№79/2019г.

19.11.2019

Заседание на ОИК на 20.11.2019г. в 16.00ч.

Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от политическа партия ДПС

02.11.2019

Съобщение

В изпълнение на писмо изх. № МИ - 15 - 1368 от 01.11.2019г. във връзка с Решение № 993 - МИ от 07.09.2019г. и протоколно решение на ЦИК, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване във втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03.11.2019г.

Кмет на Община

Кмет на кметство Априлци

Кмет на кметство Говедаре

Кмет на кметство Дебръщица

Кмет на кметство Ивайло

Кмет на кметство Црънча

30.10.2019

Съобщение

ОИК ПАЗАРДЖИК ви информира, че:

 

1.Заличава регистрацията и анулира издадените удостоверения на всички регистрирани застъпници за кандидатски листи за общински съветници, поради приключване на избора за общински съветници на 27.10.2019г.

 1. Заличава регистрацията и анулира издадените удостоверения на регистрираните застъпници за кандидатски листи за кмет на община с изключение на:

- застъпниците на кандидатската листа за кмет на община на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

- застъпниците на кандидатската листа за кмет на община на местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/.

3.Указва на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да участват с кандидат на втори тур за кметове на кметствата Априлци, Говедаре, Дебръщица, Ивайло и Црънча, че имат право на застъпници за кмет на съответното кметство, чийто брой трябва да съответства на броя на избирателните секции, както следва:

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ: 1 /един/ застъпник за кметство Априлци, 2 /двама/ застъпници за кметство Говедаре, 1 /един/ застъпник за кметство Дебръщица и 3 /трима/ застъпници за кметство Ивайло,

ПП ГЕРБ: 1 /един/ застъпник за кметство Априлци , 3 /трима/ застъпници за кметство Ивайло, 2 /двама/ застъпници за кметство Црънча

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ: 2 /двама/ застъпници за кметство Говедаре

Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ: 1 /един/ застъпник за кметство Дебръщица

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Црънча: 2 /двама/ застъпници за кметство Црънча

Застъпниците на изброените по-горе партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за кандидатските листи на кметове на кметства, които не участват във втория тур на изборите на 03.11.2019г. ще бъдат служебно заличени от ОИК Пазарджик.

 1. Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ и Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ имат право на един упълномощен представител за всяка секция на територията на Община Пазарджик.

Всички останали упълномощени представители на участвалите в местните избори на 27.10.2019г. партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, ще бъдат служебно заличени от регистъра на ОИК Пазарджик. Изброените в т.3 от настоящето решение партии, местни коалиции и инициативен комитет, които ще участват във втория тур за избор на кметове на кметства на 03.11.2019г. могат да подадат в ОИК-Пазарджик искане за публикуване на упълномощени представители, съответстващи на броя на определените в същата т.3 застъпници.

30.10.2019

Съобщение

Изборните книжа, материали и избирателни списъци ще се получават от СИК на 02.11.2019г. /събота/ във фоайето на зала "Маестро Георги Атанасов", находящо се в община Пазарджик, както следва:

От секция №01 до №98 - ще се получават в Община Пазарджик.

От секция №99 до №205 - ще се получават в секциите. Членовете на комисиите няма да пътуват до Пазарджик.

Прилагаме следните графици:

Списък 1

Списък 2

Списък 3

Календар

Решения

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

 • № 330-МИ / 28.11.2019

  относно: Определяне дежурствата на ОИК Пазарджик в случаите, посочени в закона и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК

 • № 329-МИ / 25.11.2019

  относно: Вземане решение по постъпило писмо вх.№277/22.11.2019г. на Окръжна прокуратура –Пазарджик, Окръжен следствен отдел с искане за предоставяне документи и данни в изборите за кметове на кметства в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,за произведения избор за кмет на кметство с.Черногорово и постъпили жалби и сигнали

всички решения