Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 381-МИ
Пазарджик, 23.04.2023

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

С Решение №282-МИ/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия в община
Пазарджик, г-н  Иван Георгиев Йорданов е обявен за избран за общински съветник от
кандидатската листа на Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“. Налице са
материалноправните предпоставки за прекратяване на пълномощията на общинския
съветник по чл.30, ал.4, т.13  от  ЗМСМА   - Пълномощията на общинския съветник се
прекратяват предсрочно при  смърт.
В листата на Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ за общински съветник на
кандидатите в Списък А  според броя на преференциите, предвид данните в справката
на "Информационно обслужване" АД няма. Следващият за обявен общински съветник
се определя по реда записани в листата на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ в „Списък Б“. В
настоящият случай според данните в справката на "Информационно обслужване" АД
и пореден в „Списък Б“ това е Иван Стойчев Димитров.
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.24, във връзка с чл.458,
ал.1 и чл.454, ал.5 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.13, чл. 30 ал. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,  Общинска избирателна
комисия в община Пазарджик

Р  Е  Ш  И:

1.Прекратява пълномощията на Иван Георгиев Йорданов от Местна коалиция
„НОВОТО ВРЕМЕ“ като общински съветник в Общински съвет Пазарджик и анулира
издаденото му удостоверение.
2. Обявява следващия в листата на местна коалиция Иван Стойчев Димитров за избран
за общински съветник в Общински съвет – гр. Пазарджик
3. Издава удостоверение на Иван Стойчев Димитров за общински съветник в ОС-
гр.Пазарджик.
Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 23.04.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 382-МИ / 02.08.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от ПП „ГЕРБ“

  • № 381-МИ / 23.04.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 380-МИ / 06.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

всички решения