№ 382-МИ / 02.08.2023

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от ПП „ГЕРБ“

№ 381-МИ / 23.04.2023

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

№ 380-МИ / 06.03.2023

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

№ 379-МИ / 14.10.2022

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяванепълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от листата на ПП "Глас Народен"

№ 351-МИ / 21.12.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на правомощията на кмет на Кметство Величково, общ.Пазарджик

№ 350 - МР / 19.12.2021

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 19 декември 2021 г. местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, с въпроси: 1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово? 1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

№ 349 - МР / 19.12.2021

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на местния референдум, насрочен за 19 декември 2021 г., в с. Синитово, община Пазарджик, с въпроси: 1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово? 1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

№ 348-МР / 18.12.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове на СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 19.12.2021г.

№ 347-МР / 18.12.2021

ОТНОСНО : регистрация на застъпници Инициативен комитет за участие на застъпници в местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 19.12.2021г.

№ 346-МР / 18.12.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове на СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 19.12.2021г.

№ 345-МР / 16.12.2021

ОТНОСНО : Назначаване на членове и ръководен състав на СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 19.12.2021г

№ 344 - МР / 15.12.2021

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „Партия на Зелените“ за участие в разяснителната кампания при произвеждане на местен референдум на 19.12.2021 г. в с. Синитово, общ. Пазарджик.

№ 343 - МР / 15.12.2021

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет при произвеждане на местен референдум на 19.12.2021 г. в с. Синитово, общ. Пазарджик

№ 342-МР / 14.12.2021

ОТНОСНО : Приемане на методически указания за СИК за произвеждане на местен референдум на 19.12.2021г. в с.Синитово, общ.Пазарджик

№ 341-МР / 13.12.2021

ОТНОСНО : Реквизити и начин на защита на печатите на секционните избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в с Синитово общ. Пазарджик на 19.12.2021 г. Определяне членовете на общинска избирателна комисия, които да предадат изборните книжа на секционните избирателни комисии и проведат обучението им.

№ 340-МР / 10.12.2021

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Регистрация на Инициативен комитет за участие в информационната кампания в местния референдум в с. Синитово, община Пазарджик, насрочен на 19.12.2021г.

№ 339-МР / 10.12.2021

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Определяне на общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в с. Синитово, община Пазарджик, при произвеждане на местния референдум, насрочен на 19.12.2021 г.

№ 338 - МР / 01.12.2021

ОТНОСНО : Образуване и определяне броя, номерацията и адресите на избирателните секции в Кметство с.Синитово за произвеждане на местен референдум на 19.12.2021г.

№ 337-МР / 26.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на място за обявяване на решенията на ОИК Пазарджик при изпълнение на функциите и по организиране на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ, насрочен за 19 декември 2021 г., в с. Синитово, община Пазарджик, с въпроси: 1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово? 1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

№ 336-МР / 26.11.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик с Решение №220/28.10.2021г., взето с Протокол №11 на Общински съвет Пазарджик.

Календар

Решения

  • № 382-МИ / 02.08.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от ПП „ГЕРБ“

  • № 381-МИ / 23.04.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 380-МИ / 06.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

всички решения