Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 382-МИ
Пазарджик, 02.08.2023

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от ПП „ГЕРБ“

С Решение №282-МИ/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, г-жа Валентина Асенова Кайтазова е обявена за избрана за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. Налице са материалноправните предпоставки за прекратяване на пълномощията на общинския съветник по чл.30, ал.4, т.4  от  ЗМСМА   - Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при     избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация.

В листата на ПП „ГЕРБ“ за общински съветник на кандидатите в Списък А  според броя на преференциите, предвид данните в справката на "Информационно обслужване" АД  няма. Следващият за обявен общински съветник се определя по реда записани в листата на ПП ГЕРБ в „Списък Б“. В настоящият случай според   данните в справката на "Информационно обслужване" АД и пореден в „Списък Б“ това е Николай Георгиев Ангелов.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.24, във връзка с чл.458, ал.1 и чл.454, ал.5 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.4, чл. 30 ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общинска избирателна комисия в община Пазарджик

Р  Е  Ш  И:

 1. Прекратява пълномощията на  Валентина Асенова Кайтазова от ПП „ГЕРБ“ като общински съветник в Общински съвет Пазарджик и анулира издаденото му удостоверение.
 2. Обявява следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ Николай Георгиев Ангелов за избран за общински съветник в Общински съвет – гр. Пазарджик
 1. Издава удостоверение на Николай Георгиев Ангелов за  общински съветник в ОС- гр.Пазарджик. 
 2. В изпълнение на чл.30, ал.8 от ЗМСМА препис от настоящото Решение следва да бъде изпратено на Председателя на Общински съвет в гр.Пазарджик в тридневен срок от влизането му в сила.

           Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.08.2023 в 12:56 часа

Календар

Решения

 • № 382-МИ / 02.08.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от ПП „ГЕРБ“

 • № 381-МИ / 23.04.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 380-МИ / 06.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

всички решения