Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 380-МИ
Пазарджик, 06.03.2023

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

С Решение №282-МИ/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, г-н  Илия Ангелов Джамбазов е обявен за избран за общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“. Налице са материалноправните предпоставки за прекратяване на пълномощията на общинския съветник по чл.30, ал.4, т.13  от  ЗМСМА   - Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при  смърт.

Следващият в листата на Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“. за общински съветник на кандидатите в Списък А  според броя на преференциите, предвид данните в справката на "Информационно обслужване" АД е Гроздан  Кънчев Грозданов, но същият е подал молба ,че не желае да участва в класирането и обявяването му за бщински съветник със заявление вх.№387/02.03.2023г. 

 В този случай следващият   от листата на Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“ за общински съветник на кандидатите в Списък А  според броя на преференциите, предвид данните в справката на "Информационно обслужване" АД е  Ангел Минков Минков

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.24, във връзка с чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.13, чл. 30 ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общинска избирателна комисия в община Пазарджик

Р  Е  Ш  И:

 1. Прекратява пълномощията на  Илия Ангелов Джамбазов от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“ като общински съветник в Общински съвет Пазарджик и анулира издаденото му удостоверение.
 2. Обявява следващия в листата на местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“ Ангел Минков Минков за избран за общински съветник в Общински съвет – гр. Пазарджик
 3. Издава удостоверение на Ангел Минков Минков за  общински съветник в ОС- гр.Пазарджик. 
 4. В изпълнение на чл.30, ал.8 от ЗМСМА препис от настоящото Решение следва да бъде изпратено на Председателя на Общински съвет в гр.Пазарджик в тридневен срок от влизането му в сила.

           Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

 

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:42 часа

Календар

Решения

 • № 382-МИ / 02.08.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от ПП „ГЕРБ“

 • № 381-МИ / 23.04.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 380-МИ / 06.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

всички решения