Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 23 - МИ
Пазарджик, 13.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за кметове на кметства в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№11/13.09.2019г., 11:30г. за регистрация в ОИК Пазарджик на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,

Заявлението е подадено чрез упълномощените  Христо Стефанов и Николай Янев за участие в изборите за кметове на кметства, както следва: Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Огняново, Паталеница, Сарая, Синитово, Хаджиево, Црънча, Юнаците,  Черногорово, Овчеполци, Росен, Пищигово.

Коалицията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в ЦИК с решение  № 965 – МИ / 05.09.2019г.  поправено с Решение № 1003 – МИ / 09.09.2019г.

Представени са следните документи :

 1. Заявление за регистрация – приложение №44 - МИ
 2. Пълномощно 11.09.2019г. от Атанас Атанасов и Христо Иванов в полза на Христо Стефанов и Николай Янев.
 3. Споразумение за образуване на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

            Налице са изискванията на чл.147, ал.1 от Изборния кодекс за регистрация на

коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите   за кметове на кметства  в община  Пазарджик на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за кметове на кметства  на община Пазарджик на 27 октомври 2019г.

            Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 13.09.2019 в 17:48 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения