Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 28 - МИ
Пазарджик, 14.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници към ОИК – Пазарджик

На основание чл.87, ал.1 , т.1 във връзка с чл.78 от Изборния кодекс, Писмо от ЦИК с изх. № МИ – 15 – 229/11.09.2019г. и т.5.2 от  Решение №616-МИ /15.08.2019г.,

РЕШИ:

 1. ОИК - Пазарджик назначава допълнителни специалисти, който да подпомагат дейността й:
 2. Павел Илков Павлов , като Технически експерт към ОИК- Пазарджик за периода от 13.09.2019 г.  до 7 дни от обявяване на изборния резултат с възнаграждение 780лв. месечно.

Препис от решението да се изпрати на Кмета на община Пазарджик, за сключване на граждански договори с назначените лица при условията.

Препис от решението да се изпрати до ЦИК за сведение.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Пазарджик  и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 14.09.2019 в 17:10 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения