Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 296 - МИ
Пазарджик, 01.11.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП „Движение за права и свободи“ във втори тур на изборите за кметове в община Пазарджик на 3 ноември 2019г.

По повод постъпило предложение от Марин Янков, упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. №239/01.11.2019г., относно извършване на замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение № 115-МИ/30.09.2019г. на ОИК-Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

Секция №

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900081

Член

Лилия Методиева Недялкова

Мария Иванова Николова

131900090

Член

Радостина Георгиева Стойчева

Катя Николова Млечкова

131900099

Член

Юлиян Владимиров Соколов

Валентин Величков Шуманов

131900151

Председател

Метин Запринов Селимов

Дафинка Ангелова Методиева

131900161

Председател

Гинка Иванова Рангелова

Валери Йорданов Бакърджиев

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

   Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 335-МР / 20.10.2021

    относно: Вземане на решение за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик с Решение №218/30.09.2021г., взето с Протокол №10/30.09.2021г, на Общински съвет Пазарджик.

  • № 334-МР / 19.10.2021

    относно: Приемно време, реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията на ОИК Пазарджик за произвеждане на местен референдум в с. Синитово общ. Пазарджик на 21.11.2021 г.

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

всички решения