Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 301 - МИ
Пазарджик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Коалиция „БСП за България“ във втори тур на изборите кметове на 03 ноември 2019г.

Постъпило е предложение от Лазар Огнянов Попов, упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“  за Община Пазарджик, регистрирано с вх.№249/02.11.2019г.,   вх.№254 /02.11.2019г. относно извършване на замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик.

 

На основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение № 115- МИ/30.09.2019г. на ОИК-Пазарджик,

 

 

РЕШИ:

 

 

Секция №

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900195

член

Благой Иванов Димитров

Димитрийка Асенова Генова

131900099

Председател

Тодорка Трендафилова Чолакова

Зоя Иванова Пенова

131900085

член

Петър Атанасов Михайлов

Мария Иванова Михова

131900021

Член

Ненка Иванова Сотирова

Виолета Венкова Владимирова

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

   Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения