Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 32 - МИ
Пазарджик, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия ГЕРБ за участие в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№19/14.09.2019г.,11:50ч.за регистрация в ОИК Пазарджик на партия ГЕРБ за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,

Заявлението е подадено чрез пълномощник Илиян Николов Вулянов  за участие в изборите за кметове на кметства, както следва: Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Овчеполци Огняново, Паталеница, Сарая, Синитово, Хаджиево, Црънча, Юнаците,  Черногорово, , Росен, Пищигово

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в ЦИК с решение № 962-МИ/05.09.2019 г. Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП ГЕРБ

              Представени са следните документи :

1.Копие от Удостоверение за регистрация на партия в ЦИК с №1/05.09.2019 г.

2.Пълномощно №КО-Г-291/30.07.2019 г. от Бойко Борисов в полза на Найден Шопов

3.Пълномощно №ПА-29/13.08.2019г. от Найден Шопов в полза на Илиян Вулянов

 1. Копие от решение №962-МИ/05.09.2019г. на ЦИК.
 2. Удостоверение от 30.08.2019г. за актуално състояние от СГС
 3. Заявление за регистрация по прил. №44-МИ

Налице са изискванията чл.147, ал.1 от Изборния кодекс за регистрация на партия  ГЕРБ за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия ГЕРБ за участие в изборите за кметове на кметства в община  Пазарджик на 27 октомври 2019 г., както следва: Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Огняново, Паталеница, Сарая,  Синитово, Хаджиево, Црънча, Юнаците,  Черногорово, Овчеполци, Росен,  Пищигово.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 14.09.2019 в 17:24 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения