Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 326-МИ
Пазарджик, 20.11.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от политическа партия ДПС

РЕШЕНИЕ  №326 – МИ/20.11.2019 г.

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от политическа партия Движение за права и свободи- ДПС.

В Общинска избирателна комисия в гр. Пазарджик е постъпила оставка, подадена чрез Председателя на общинския съвет Пазарджик  с ри№596/18.11.2019г. и изх№600/19.11.2019г. до Общинската избирателна комисия Пазарджик с вх.№275/19.11.2019г. на комисията от Стоян Кирчов Асенов  общински съветник от листата на   политическа партия Движение за права и свободи- ДПС, с която се иска прекратяване на пълномощията му като Общински съветник на основание чл. 30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

С Решение №282-МИ/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, г-н  Стоян Кирчов Асенов е обявен за избран за общински съветник от кандидатската листа на политическа партия Движение за права и свободи- ДПС.

Съобразно чл.30, ал.1 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл.32, ал.1 от същия закон.

На 13.11.2019г. на основание Заповед № РД-258-06.11.2019   на Областния управител на област Пазарджик  е проведено първото заседание на новоизбрания Общински съвет-Пазарджик, като преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кмет на община Пазаджик положиха клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Предвид горното Общинска избирателна комисия в Община Пазарджик констатира, че са налице законовите предпоставки на чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинският съветник Стоян Кирчов Асенов.

На основание чл.30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия - Пазарджик със същото Решение, с което се прекратяват пълномощията на общинския съветник, следва да определи като общински съветник следващият в листата на политическа партия Движение за права и свободи- ДПС.

От извършената проверка в Справката за класиране според преференциите от 28.10.2019г. на „Информационно обслужване“  АД, в произведените на 27 октомври 2019г. избори за общински съветници и кмет в община Пазарджик се установи, че   са налице обстоятелствата по чл.458, ал.5 от Изборния кодекс (ИК). Предвид разпоредбата на  чл.454, ал.6 от ИК, следващият в листата на политическа партия Движение за права и свободи- ДПС кандидат е Антон Спасов Николов 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.24, във връзка с чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3 и ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общинска избирателна комисия в община Пазарджик

Р Е Ш И:

 1. Прекратява пълномощията като общински съветник в Общински съвет – гр. Пазарджик на Стоян Кирчов Асенов  и анулира издаденото му Удостоверение №36/12.11.2019г..

2.Обявява за избрана за общински съветник в Общински съвет – гр. Пазарджик, от листата на политическа партия Движение за права и свободи- ДПС  Антон Спасов Николов

3.Издава удостоверение на Антон Спасов Николов за  общински съветник в ОС- гр.Пазарджик. 

4.Решението подлежи на оспорване по реда на чл.459 от Изборния кодекс в 7 /седем/ дневен срок пред Административен съд гр. Пазарджик.

5.В изпълнение на чл.30, ал.8 от ЗМСМА препис от настоящото Решение следва да бъде изпратено на Председателя на Общински съвет в гр.Пазарджик в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.11.2019 в 11:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения