Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 329-МИ
Пазарджик, 25.11.2019

ОТНОСНО: Вземане решение по постъпило писмо вх.№277/22.11.2019г. на Окръжна прокуратура –Пазарджик, Окръжен следствен отдел с искане за предоставяне документи и данни в изборите за кметове на кметства в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,за произведения избор за кмет на кметство с.Черногорово и постъпили жалби и сигнали

 

 

В ОИК Пазарджик е постъпило писмо вх.№277/22.11.2019г. на Окръжна прокуратура –Пазарджик , Окръжен следствен отдел за образувано дп№79/2019г. с искане на данни и документи свързани с изборите за кметове на кметства в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г., а именно за произведения избор за кмет на кметство с.Черногорово.

 На осн. чл.87, ал.1 от ИК  ОИК Пазарджик

 

Р  Е  Ш  И:

 

Възлага на председателят Георги Добрев и секретаря Васвие Мехмедова да извършат справката, като подготвят и изпратят и приложат свързаните с искането налични документи отговор на писмото до ОСлС Пазарджик.

 

 

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 25.11.2019 в 19:11 часа

Календар

Решения

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

  • № 330-МИ / 28.11.2019

    относно: Определяне дежурствата на ОИК Пазарджик в случаите, посочени в закона и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК

  • № 329-МИ / 25.11.2019

    относно: Вземане решение по постъпило писмо вх.№277/22.11.2019г. на Окръжна прокуратура –Пазарджик, Окръжен следствен отдел с искане за предоставяне документи и данни в изборите за кметове на кметства в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,за произведения избор за кмет на кметство с.Черногорово и постъпили жалби и сигнали

всички решения