Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 351-МИ
Пазарджик, 21.12.2021

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на правомощията на кмет на Кметство Величково, общ.Пазарджик

В ОИК Пазарджик с вх.№ 312/20.12.2021 г.  .   е постъпи писмо   от Районна прокуратура Пазарджик №3047/2018г от 15.12.2021г., с което   е изпратен заверен препис от влязла в сила   на 02.12.2021г. присъда №36 от 23.06.2021г. на Районен съд Пазарджик, постановена по нохд №657/2021г , потвърдена с Решение №108/02.12.2021г. на ОС Пазарджик по Внохд №530/2021г. , с която Петър Стоянов Гуглев   от с.Величково, ул. Десета №3, заемащ длъжността Кмет на кметство Величково , общ.Пазарджик   е осъден за престъпление от общ характер по чл.216, ал.1 предложения 1-во и 2-ро от НК с наложено наказание  лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. Чл.66, ал.1 от НК , е отложено за изпитателен срок от три години.  

Петър Стоянов Гуглев е бил избран за кмет на Кметство Величково, общ. Пазарджик на последните местни избори, проведени на 27.октомври 2019г., обявен на осн. чл.452 от ИК с Решение №258/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик.

 В съответствие с разпоредбата на чл.42, ал.1 т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) пълномощията на кмет на община се прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност. Наложеното наказание "лишаване от свобода", което е отложено при условията на чл. 66, ал. 1 НК,  не изключва приложимостта на чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА, тъй като в хипотезите на чл.42, ал.4 вр. ал.1 т.4 от ЗМСМА ОИК действа при условията на обвързана компетентност и няма оперативна самостоятелност да променя вече установените обстоятелства по признаването му за виновен с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер .

  Съгласно чл.42, ал.4 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 4, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, ОИК-Пазарджик,

Р Е Ш И:

            ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Петър Стоянов Гуглев   от с.Величково, ул. Десета №3, заемащ длъжността Кмет на кметство Величково , общ.Пазарджик, считано от 21.12.2021год. 

Анулира издаденото удостоверение на Петър Стоянов Гуглев  от с.Величково, ул. Десета №3, заемащ длъжността Кмет на кметство Величково , общ.Пазарджик.

На осн. чл.463 от ИК да се уведоми Централна избирателна комисия

Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано реда на чл.459, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с чл.42, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.12.2021 в 18:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 379-МИ / 14.10.2022

  относно: Предсрочно прекратяванепълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от листата на ПП "Глас Народен"

 • № 351-МИ / 21.12.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на кмет на Кметство Величково, общ.Пазарджик

 • № 350 - МР / 19.12.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 19 декември 2021 г. местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, с въпроси: 1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово? 1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

всички решения