Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 45 - МИ
Пазарджик, 15.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) за участие в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№32/15.09.2019г., 12:15ч. за регистрация в ОИК Пазарджик на местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) за участие в изборите за кмет на община  на 27 октомври 2019 г.,

Местната коалиция  е учредена с Решение за създаване на местна коалиция от 13.09.2019 г. между участващите в местната коалиция политически партии, а именно: ПП „АБВ“, ПП „Движение 21“ и КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

Представени са следните документи :

 1. Заявление за регистрация в ОИК
 2. Копия от решенията на ЦИК за регистриране на партиите и коалициите, участващи в местната коалиция.
 3. Споразумение за образуване на местна коалиция с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания
 4. Образец от подписите на лицата на представляващи местната коалиция -2бр.
 5. Образец от печата на местната коалиция
 6. Удостоверение за банковата сметка
 7. Пълномощно от Александър Владимиров Радославов в полза на Илия Ангелов Джамбазов
 8. Пълномощно от Румен Йорданов Петков в полза на Атанас Георгиев Шопов
 9. Пълномощно от Татяна Дончева Тотева в полза на Елена Георгиева Костова-Петкова

 

Налице са условията по чл.148 от Изборния кодекс за регистрация на местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) за участие в изборите за кмет на община  на 27 октомври 2019

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик .

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)  за участие в изборите за кмет на община   на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е:  АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) 

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.09.2019 в 17:29 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения