№ 432 - МИ / 17.11.2016

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

№ 431-МИ / 05.10.2016

ОТНОСНО : ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

№ 430 - МИ / 17.06.2016

ОТНОСНО : писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

№ 429-МИ / 16.05.2016

ОТНОСНО : искане с рег. № 345000-3432 от 28.04.2016 г. от ОД на МВР Смолян, вх. №299/16.05.2016 г. на ОИК Пазарджик

№ 428-МИ / 26.04.2016

ОТНОСНО : искане с рег. № 1818р-7958 от 14.04.2016 г. от ОД на МВР Смолян, вх. №298/18.04.2016 г. на ОИК Пазарджик

№ 427-МИ / 18.04.2016

ОТНОСНО : искане с рег. № 432000-5303 от 08.04.2016 г. от ОД на МВР Пловдив, вх. №297/18.04.2016 г. на ОИК Пазарджик

№ 426-МИ / 18.04.2016

ОТНОСНО : искане с рег. № 345000-2758 от 05.04.2016 г. от ОД на МВР Смолян, вх. №296/18.04.2016 г. на ОИК Пазарджик

№ 425-МИ / 18.04.2016

ОТНОСНО : Искане с рег. № 345000-2789 от 06.04.2016 г. от ОД на МВР Смолян, вх. №295/18.04.2016 г. на ОИК Пазарджик

№ 424-МИ / 04.04.2016

ОТНОСНО : Искане с рег. № 1818р-6003 от 17.03.2016 г. от ОД на МВР Пазарджик, вх. №293/04.04.2016г. на ОИК Пазарджик

№ 423-МИ / 31.03.2016

ОТНОСНО : Искане с рег. № 1818р-6658 от 25.03.2016 г. от ОД на МВР Пазарджик, вх. №292/29.03.2016 г.

№ 422-МИ / 23.03.2016

ОТНОСНО : Искане с рег. № 1818р-6009 от 17.03.2016г. от ОД на МВР Пазарджик, вх. №291/21.03.2016г..

№ 421-МИ / 04.02.2016

ОТНОСНО : Писмо с изх. № 27-00-2 от 04.02.2016г. от Община Пазарджик.

№ 420-МИ / 08.12.2015

ОТНОСНО : Писмо с вх. № 285 от 08.12.2015г. от Областна дирекция на МВР – гр. Пазарджик.

№ 419-МИ / 16.11.2015

ОТНОСНО : Вземане на Решение за определяне на представител на ОИК Пазарджик, които да присъстват при отваряне на помещение за съхранение на бюлетините от проведените местни избори 25 октомври –1 ноември 2015г., както и да съпроводят чувала съдържащ бюлетините на секция 131900157 до Административен съд Пазарджик, съгласно определение на АС Пазарджик постановено по адм.д. №831/2015г.

№ 418-МИ / 13.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на представители от ОИК Пазарджик, които да предадат на общинска администрация отпечатаните хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове и в националния референдум на 25.10.2015г. и на 01.11.2015г., оставени за съхранение като резерв и не предоставени на секционните избирателни комисии

№ 417-МИ / 12.11.2015

ОТНОСНО : Постъпило писмо от Община Пазарджик с искане за съдействие при изплащане на възнагражденията на членовете на СИК за определяне график на дежурствата на ОИК Пазарджик

№ 416-МИ / 11.11.2015

ОТНОСНО : Вземане на Решение за определяне на представител на ОИК Пазарджик, който да представлява комисията пред Административен съд Пазарджик по адм.д. №831/2015г. по описа на същия

№ 415-МИ / 10.11.2015

ОТНОСНО : протоколно определение от 10.11.2015г. по адм. д. № 799/2015г. по описа на Административен съд Пазарджик

№ 414-МИ / 09.11.2015

ОТНОСНО : Вземане на Решение за определяне на представител на ОИК Пазарджик, който да представлява комисията пред Административен съд Пазарджик по адм.д. №799/2015г. по описа на същия

№ 413-МИ / 04.11.2015

ОТНОСНО : Вземане на Решение за определяне на представител на ОИК Пазарджик, който да представлява комисията пред Административен съд Пазарджик по адм.д. №773/2015г. по описа на същия

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения